tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the art of being a P.I.M.P.
Jimmy Hogan is ruling the world of jimocracy.
viết bởi jimmy 8gtifgnbklgt 23 Tháng năm, 2008

Words related to jimocracy

blackness. chadamania iobvu iyfm iyg