a bad curse
He was jinxed for seven years for walking under a ladder
viết bởi Kayla 04 Tháng năm, 2004
Jinx "Da Rhyme Sayer" - Master of yer ceremony slash mind slayer.

Mr.Nice Guy wishes he could shake a rice shaker like Jinx "Da Rhyme Sayer"
viết bởi Fin Llama / Nicol Bolas 02 Tháng sáu, 2003
To steal ones person belongings.
yo lets go jinx his sk.
viết bởi bkallday86 22 Tháng năm, 2008
A internet kingpin that runs sites such as Jinx Co.
viết bởi Anonymous 07 Tháng bảy, 2003
not quite right! aka Jonx

get in religion!
Snortin his ashes!
viết bởi lynzi 05 Tháng năm, 2004
From J.K. Rowling's Harry Potter book series, some kind of inappropriate curse.
to cast a jinx on that stupid witch
viết bởi Hay 03 Tháng năm, 2004
a big time loser who loves phiillip and has short black hair and jumps around for orange and black shoes and has her own style
look at that girl shes a wanna be jinx
viết bởi melissa 11 Tháng mười hai, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×