Jinx "Da Rhyme Sayer" - Master of yer ceremony slash mind slayer.

Mr.Nice Guy wishes he could shake a rice shaker like Jinx "Da Rhyme Sayer"
viết bởi Fin Llama / Nicol Bolas 02 Tháng sáu, 2003
The art of pleasing several women at the same time. Named for its founder.
Those ladies were smiling all day because they got Jinx'ed.
viết bởi whiteboy77777777 28 Tháng chín, 2009
1. Hex; curse.

2. Savannah nightclub favored by scenesters, metal kids, and b-boys. Notable site of weekly scenester orgies.

3. The combined effect of the preceding.
1. I jinxed myself by taking weed in the car.

2. I can't go to the Jinx on Thursdays without losing my mind.

viết bởi FoxBat 25 Tháng một, 2008
a bad curse
He was jinxed for seven years for walking under a ladder
viết bởi Kayla 04 Tháng năm, 2004
not quite right! aka Jonx

get in religion!
Snortin his ashes!
viết bởi lynzi 05 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×