tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
in love deeply
Asrif jiwang Nana
viết bởi Amir 21 Tháng một, 2003