tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Someone who can't get enough man juice on their teeth
Man she is a jizz biter, look at her bright white teeth.
viết bởi pittm4783 27 Tháng mười hai, 2006