tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
1. Someone who makes their profession by stealing seimen.
2. big fat slut.
1. Boy, your mom sure makes a lot being a jizz burgler!
2. Your mom is a jizz burgler.
viết bởi John 30 Tháng ba, 2003