Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
it is when a man keeps all of his jizz

a can of jizz!!!!
example "ewww sally whats that in your fridge"

sally " dude its my jizz can!!!!"

"thats fucking nasty"
viết bởi mr.smarterass 25 Tháng tư, 2009
4 3

Words related to jizz can:

jizz can canal cum jizz canal sally sperm tits turo vally