tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
What you call a girl you only use for sex.
See you later jizz ditch!
viết bởi Kenneth G 23 Tháng tư, 2007

Words related to jizz ditch

cum twat ditch girl jiz ditch jizz nut sex skank slut sperm vagina whore