tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
a. a container for semen
b. a person with semen in their mouth.
Mikel is like a hand-blown jizz snifter.
viết bởi illmasta 04 Tháng năm, 2003