tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When a man's member has a large kidney stone pass by ejaculating.
Dang, I had a jizz stone bust off on that ho' da other night; and it knocked that bitch out!
viết bởi David!M! 30 Tháng mười hai, 2005

Words related to jizz stone

bust hillary jizz man member stone