tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When a guy cums and more comes out than expected.
I really shot a jizz storm in Kim's face.
viết bởi billsmashole 09 Tháng năm, 2011