a noun relating to the function of the penis, commonly used to belittle friends. In fact all cocks are jizzcocks
''Chris, you are a total jizzcock''
#cock #penis #jizz #jizz-cock #dick
viết bởi Andy Cockerel 24 Tháng năm, 2007
Top Definition
Insult thought of by Mark on Peep Show, when trying to think of ways to enrage a driver enough to run him over - thus avoiding his wedding to Sophie.
"You're an utter jizz cock."
#jizz #cock #arse #jism #wanker #dick #dickhead #peep show
viết bởi The Mysterious Stanley Knife 29 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×