tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The aftermath of barebacking with crisco.
After having sex with him, I have jizzco on my dick.
viết bởi Gbare 11 Tháng mười hai, 2013