tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the failure to jizz on santa claus
i hope it will be a white jizzmas
viết bởi killmeihavenolife 25 Tháng mười hai, 2009
 
2.
The season of good will....ies!
Merry Jizzmas to all, and to all a good night ;)

I hope Santa cums down your chimney!
viết bởi St. Dickolas 09 Tháng mười hai, 2009