tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Something that is so fantastic that it's orgasmic.
That chick has a jizztabulous ass!!
viết bởi Urquy 26 Tháng mười, 2011