tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Santa's cry if he was Mexican.
Jo Jo Jo, Merry Christmas!
viết bởi Leonthelion 21 Tháng mười, 2010