tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a different version of ur mom often has way more power
hey bro wassup

jo mammi!
viết bởi hey biotch sup 22 Tháng một, 2011