tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang term for Johannesburg, South Africa
Let's head over to jo-town and grab a zol
viết bởi postdaemon 23 Tháng mười hai, 2007

Words related to jo-town

johannesburg south africa yo zol