tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
an incorrect Spanish letter used by the Kirkles
Joble ve! Shave the day! Shoccer! Wah!
viết bởi Jashon K. 01 Tháng mười, 2003