Top Definition
Combination of the words job and problem, used to describe a job problem, or a problem at your job.
'Oh buddy, I don't remember anything from that staff party, but from the texts on my phone, I think I may/may not have a serious joblem on Monday.'

'I quit my job yesterday, today I get a phone call saying they are firing me. Joblem what?'

viết bởi Neilerson 08 Tháng mười hai, 2007
The opposite of funemployment, i.e., having a job, which is problematic.
"I got 99 joblems but a career aint one."
viết bởi CyberSpace7 22 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×