tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Complete and utter dumb cunt and pedo
Damn look at that jobolobo trying to get the school girls
viết bởi orly? 30 Tháng năm, 2012