tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A type of peacock with a lack of a personality.
Wow, look at that Joe Certossi. So pretty.
viết bởi jamarcusandy 05 Tháng mười một, 2013