tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
The art of having a wank whilst jogging
"I went for a nice jogwank in the park today"
viết bởi rotommy 16 Tháng năm, 2007

Words related to jogwank

wank drogba jog jogging masturbate run