tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Pogi, handsome, sexy, funny, outgoing but most of all pogi!!
Uy, John Carlo! Ang pogi mo talaga <3
viết bởi shmexyyy 15 Tháng hai, 2014