tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A faggot that likes to rape camels and eat mens anuses
that man is such a johntice.
viết bởi Baller McSwaggosin 01 Tháng mười một, 2013