Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
meaning "no way" or "ha, not" or "joke"
"Are you going to the game Friday?"

"Jola! I've got better things to do."
viết bởi bukina 09 Tháng chín, 2006
26 25
 
2.
white female, used as needed, often seen with random black men
yo, where da jola at?
viết bởi Nick_H 06 Tháng tám, 2003
23 38
 
3.
See "disgruntled whore"
viết bởi Nick_H 03 Tháng tám, 2003
18 42