tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A breed of rabbit found mainly in northern Wisconsin.
Look at those Jolmas, they breed like rabbits.
viết bởi Kristian Cunningham 12 Tháng năm, 2008