tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A one man production team
Look at tony he is doing it all, he is a true joltfreek
viết bởi joltfreek 25 Tháng năm, 2010