tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a rainbow ninja
dude i wish i was a jolynn!

or

do jolynn's like bacon or the bacon dance?
viết bởi im a squirrel hear me rawr 14 Tháng tám, 2008
 
2.
beautiful
jolynn the colorful butterfly
viết bởi momalite 29 Tháng mười, 2010