tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
somone who is talkk and sexi and hav big body parts
wow look at the sexi jorjina
viết bởi ej 29 Tháng mười, 2003