tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
pinoy slang for gorgeous :bd
mama joan izzo jorjus
viết bởi koncho 08 Tháng tám, 2011