tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A super hero that turns into a nasty fat purple blob with diabetics and high blood pressure when he get angry.
Jorkest will crush you!
viết bởi Trichophora 10 Tháng một, 2014