Top Definition
Jacking Off Right Now
Girl: Wats Up
Boy: Jorn
Girl:I wish I was there
viết bởi alex 21 Tháng năm, 2005
Symbolizes a whizkid with a phenomenal amount of enthusiasm. People yearn for Jørn
"Wow, that´s awesome. That guy must be a Jørn
#jørn #jorn #joern #jórn #jörn
viết bởi JS777 04 Tháng mười, 2011
Jörn gehört zum Von der Bey Clan. Ein mächtige Familie. Jörn ist einre der agressieveren.
Jörn haste ne dicke Nase - Ne aber dein Vadder ist ne Missgeburt.
viết bởi anonym 09 Tháng tư, 2003
Means gay in every modern language. Closely related to the word fudge packer in English.
Hi, have you seen that guy? He is sooo Jørn.

Bonjour, ce garcon est tres, tres Jørn... oh lala

Ciao, Jørn e molto Jørn...
#gay #queer #skewered #fag #faggot #fudge packer
viết bởi Jørn 06 Tháng sáu, 2009
a quite large or out of proportion human, you would find a good example at uglypeople.com.
Jeremy Borjorn
viết bởi nedass 21 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×