tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
pooping on ones face named erikas.
me "hey erikas"

Erikas "yes

Me "you now got pooped on you jorobgag"
viết bởi Ahlpethy 03 Tháng bảy, 2012