tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A gay Waltian phrase.
(Talking to guy at The Roundup)
Jorples! Let's have butt sex.
viết bởi Grubes 22 Tháng mười, 2003

Words related to jorples

japples