tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a spanish word meaning horrible
the guy who plays the doctor colton is fucking jorrinle.
viết bởi dr. colton 08 Tháng mười một, 2010