tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a good boy, who's a perv and thinks of nasty stuff every 5 secs... but however he is still so sweet, so cute... a typical dutch boy...
jorrit is so fine, he blows my mind
viết bởi weedman 08 Tháng mười, 2003