tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
good sex
man1: how was she?
man2: sifnt jorsegz.
viết bởi 'sie 26 Tháng chín, 2003