tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
kid who sucks at unreal
viết bởi Anonymous 10 Tháng mười, 2003