tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
"a concert where hammerfall only plays for 3 days straight"
man that jorstock rocked the fucking socks off my feet, or something
viết bởi drew 07 Tháng hai, 2004