tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Almost double; Nearly double.
16:8 is double, 13:8 is jouble
viết bởi bigblackjesus 30 Tháng một, 2011