tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:
 
1.
Ditched or pussied out of a gang
he didnt wanna work no more so he jouled
viết bởi baby gurrl 29 Tháng mười, 2005
0 5