tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a faggot with a tiny penis
Wow! Look at the jpoo! He's gay!
viết bởi Adekdoaldk 18 Tháng năm, 2008