Top Definition
Just to let you know
jtlyk my name is not Bob
viết bởi .:Balderdash:. 21 Tháng tư, 2004
8 more definitions
just to let you know
Jtlyk, your zipper's not zipped.
viết bởi Little Ari C(: 16 Tháng hai, 2009
Just to let you know.

Used to inform people of potentially useful information.
Joe: I was at the movies yesterday.
Jane: Oh, what did you go see?
Joe: Star Trek. It's completely worth the 10$ jtlyk.
viết bởi fellkin 11 Tháng sáu, 2009
acronym for "just to let you know" usually used in a not so serious conversation
J.T.L.Y.K , I can't go tomorrow.
viết bởi qwan allman 29 Tháng bảy, 2008
"Just to let you know"
I've done all the homework JTLYK
viết bởi YOLOP 06 Tháng năm, 2014
~Just to let you know.

synonomous wih "btw" this is for those who like to get fancy with their internet slang.
On Aim:

jack- ima go afk for a while
alex- k. i'll still be on jtlyk
jack- what?
alex- just to let you know
jack- let me know what?
alex- just go afk already goddamnit -.-
viết bởi A smart dumbass 18 Tháng một, 2010
Just To Let You Know.
Why do people take pictures of themselves giving the bird? That's not attractive..or cool..jtlyk
viết bởi inthedark 06 Tháng hai, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×