Top Definition
Just to let you know
jtlyk my name is not Bob
viết bởi .:Balderdash:. 21 Tháng tư, 2004
just to let you know
Jtlyk, your zipper's not zipped.
#just #to #let #you #know
viết bởi Little Ari C(: 16 Tháng hai, 2009
Just to let you know.

Used to inform people of potentially useful information.
Joe: I was at the movies yesterday.
Jane: Oh, what did you go see?
Joe: Star Trek. It's completely worth the 10$ jtlyk.
#tmi #btw #inform #secret #recluse
viết bởi fellkin 11 Tháng sáu, 2009
"Just to let you know"
I've done all the homework JTLYK
#jtly #lol #smug #boast #lolp
viết bởi YOLOP 06 Tháng năm, 2014
acronym for "just to let you know" usually used in a not so serious conversation
J.T.L.Y.K , I can't go tomorrow.
#just #to #let #you #know
viết bởi qwan allman 29 Tháng bảy, 2008
~Just to let you know.

synonomous wih "btw" this is for those who like to get fancy with their internet slang.
On Aim:

jack- ima go afk for a while
alex- k. i'll still be on jtlyk
jack- what?
alex- just to let you know
jack- let me know what?
alex- just go afk already goddamnit -.-
#aim #btw #slang #idle #-.-
viết bởi A smart dumbass 18 Tháng một, 2010
Just To Let You Know.
Why do people take pictures of themselves giving the bird? That's not attractive..or cool..jtlyk
#wtg #ftw #wth #wtf #lmao
viết bởi inthedark 06 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×