tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
a slang term for a jewish faggot.
erin: hey caryn...you're a jufe.
caryn: FABULOUS
viết bởi erin hoe 08 Tháng tám, 2007
 
2.
The name of someones hot mom
"Damn girl, your moms so juves"
viết bởi Manny Cee 14 Tháng chín, 2008
 
3.
Reebok, Juvenile raps about them alot
Check out dem Juves!
Dem Juves be toe up!
I got to have dem Juves!
viết bởi phat stylez 13 Tháng bảy, 2004