Top Definition
A woman's breasts. Especially when large and shapely.
I enjoy my jugs! Especially on a hot day when I wear a sleeveless T-Shirt!
viết bởi Little Deby Big Boobs 21 Tháng năm, 2005
something for keeping milk in
nice jugs there, Daisy
viết bởi mike read 13 Tháng tám, 2003
A pair of breasts
"Look at those Jugs"
viết bởi Mikeyman 19 Tháng ba, 2003
something that betters one financially
bra,im low on doe, tonight im tryna make a jug.
viết bởi louki$$ 05 Tháng mười, 2007
the best words to describe boobs
i love big jugs
viết bởi rhcpgod 13 Tháng tám, 2003
a fucking nice pair of tits
buff tits
viết bởi $ico 26 Tháng ba, 2003
a woman's breasts(see also tits, hooters)
I could not believe that her jugs were already huge when she was 10.
viết bởi Light Joker 29 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×