Top Definition
A woman's breasts. Especially when large and shapely.
I enjoy my jugs! Especially on a hot day when I wear a sleeveless T-Shirt!
viết bởi Little Deby Big Boobs 21 Tháng năm, 2005
48 more definitions
something for keeping milk in
nice jugs there, Daisy
viết bởi mike read 13 Tháng tám, 2003
A pair of breasts
"Look at those Jugs"
viết bởi Mikeyman 19 Tháng ba, 2003
something that betters one financially
bra,im low on doe, tonight im tryna make a jug.
viết bởi louki$$ 05 Tháng mười, 2007
the best words to describe boobs
i love big jugs
viết bởi rhcpgod 13 Tháng tám, 2003
a fucking nice pair of tits
buff tits
viết bởi $ico 26 Tháng ba, 2003
two huge breasts
yo did u see da jugs on dat bitch yo they were out 2 hear!!
viết bởi MG 01 Tháng mười một, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×