tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
A cool person of the stupid kind.
I, Jim, am a Jujukachoo!
viết bởi jimghey 28 Tháng ba, 2012