tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
to be juked; juked upon; juked on phonics.
The basketball player was juked when he tried to steal the ball.
viết bởi Grant Wells Thuggary 09 Tháng mười, 2002