tìm từ bất kỳ, như là cum:
 
1.
A large overweight bro!
Looks like Tom has been hitting the Jack in the box way to much he has reached Jumbro status!
viết bởi poopfarterz 03 Tháng mười hai, 2010