Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
when yo jumpmping and you poop like bumba
i was on my trampolin i was all JUMBUMBA!and every left me
viết bởi kakka 26 Tháng mười hai, 2007
1 0

Words related to jumbumba:

crap dookie omomma poop shit