tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
weird slang used to describe a womens big jugs
hey look at her jumbumbles
viết bởi ur dictionary to boobs 29 Tháng mười hai, 2007

Words related to jumbumbles

boobs jooboobles jubbubbles penis rack